Idrettsvegen 109

Beskrivelse

Bygget benyttes som lager og industri og finner sted i Straume næringspark. Tomten er 7300m2 og bygget er 2100m2

Johnsen Glass leier størsteparten av bygget.

Fakta

Størrelse2100m2

Byggeår2002

Leietakere Johnsen Glass

BruksområdeLager/Industri