Våre eiendommer

Kjøkkelvikveien 75

Nedbergeveien 13

Hallheimslien 10

Olsvikåsen 8A

Tomt – Straume næringspark

Idrettsvegen 53

Idrettsvegen 109

Idrettsveien 132

Smålonane 2

Smålonane 3

Smålonane 4

Smålonane 5