Personvernerklæring

I Safari Eiendom AS er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av tjenestene våre og aktiviteter knyttet markedsføring.

Hvem er vi?

Safari Eiendom er en eiendomsutvikler av næringsbygg. Vi holder til i Bergen, og vår adresse er Kjøkkelvikveien 75, 5178 Loddefjord.

Dersom du har noen spørsmål kan disse sendes til vår epost: eiendom@safari.no

 

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.
 • Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker bare disse dataene hvis du har gitt kildene samtykke til at de kan dele personopplysningene dine med andre.
 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser.

 

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre kundeservice og direkte markedsføring.

 

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Gi deg mer personlig service.
 • Svare på et «Kontakt meg»-skjema du har fylt ut på Safari Eiendom sine websider.
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post eller telefonsamtaler).
 • Kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om tjenestene våre.
 • Gi deg informasjon om et arrangement du har meldt deg på, for eksempel om innhold og møtested.

 

Hvilke type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer og e-post via vårt kontaktskjema på nettsiden vår. Samt informasjon om selskapet du jobber for (navn, kontaktinformasjon), dersom du informerer om dette. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon som møter, telefonsamtaler, e-post, dokumenter og sosiale medier. Fra nettsiden vår kan vi samle inn IP-adresse og handlinger utført på siden.

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

 

Dine rettigheter:

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som Safari Eiendom har om deg.
 • Rett til å be Safari Eiendom korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Safari Eiendom å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine
 • Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til eiendom@safari.no

 

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Hvis lovpålagt:

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

 

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning, enten på e-post eller via nettsiden vår. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på vår nettside.

 

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte eiendom@safari.no

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Tilsynsmyndighetene kan kontaktes på:

Datatilsynet

www.datatilsynet.no