Ansatte

Arild Faugstad

Daglig leder

Mobil: 934 54 252

E-post: arild@safari.no

Marit Aadland

Administrasjonssjef

Mobil: 975 66 590

E-post: marit@safari.no

Silje Faugstad

Prosjektkoordinator

Mobil: 986 38 846

E-post: silje@safari.no

Alexander Feyling

Økonomisjef

Mobil: 982 06 484

E-post: alexander@safari.no

Hege Faugstad

Markedskoordinator

Mobil: 452 48 997

E-post: hege@safari.no

Brit Faugstad

Økonomimedarbeider

E-post: brit@safari.no

Historie

 • 1949

  I 1949 åpnet Anton Faugstad sin første butikk i Lyngbøveien 28. A. Faugstad Kolonial var 35 m2 og omsetningen første dag var 50 kr.

 • 1961

  A.Faugstad Kolonial flyttet til kjelleretasjen i Lyngbøveien 45 i Anton og Elnas nye hus.
  Butikken var på 80 m2.

 • 1971

  I 1971 endres navnet til Safari.
  Safari betyr "en reise" på Swahili.
  Loddefjord var en ny bydel under oppføring.
  Safari åpner en midlertidig dagligvarebutikk.

 • 1973

  Loddefjord Torg åpner.
  Safari flytter inn og fortsetter med dagligvare. Butikken var en suksess fra dag én.

  Anton kjøper aksjer i Loddefjord Torg
  og selskapet Safari Eiendom opprettes.

 • 1981

  Safari Eiendom kjøper sitt første bygg. Olsvikåsen 8A, det etaberes en Safari-butikk i bygget. Senere ble bygget videreutviklet og fikk flere leietakere.

 • 1991

  Loddefjord Torg skifter navn til Vestkanten. Senteret utvides og Safari-butikken tredobles i areal.

  Safari Eiendom eier i dag 10,2% av Vestkanten.

 • 1994

  I 1994 overtok Arild Faugstad som daglig leder. Selskapet fortsatte sin vekst innen dagligvare.
  Det ble også økt fokus på næringseiendom.

 • 2001

  I 2001 utvider Safari sine virksomhetsområder.
  Dette organiseres under et nytt morselskap - Safarigruppen.

  Safari Catering stiftes
  og åpner sitt første kjøkken på Kokstad.

 • 2005

  Safari Vestkanten totalrenoveres. Byggeprosessen styres av Safari Eiendom. Dette var 1 av 11 butikkombygginger som var ledet av Safari Eiendom.

 • 2007

  Safari Eiendom kjøper Hallheimslien 10 og Sandslihaugen 1 og leier ut til ulike leietakere.

 • 2008

  Hallheimslien 12 bygges og blir nytt kontor-og produksjonslokale for Safarigruppen, Safari Catering og Matlyst.

  Hele byggeprosessen, fra tomt til ferdig bygg,
  styres av Safari Eiendom sammen med utøvende entreprenør.

 • 2012

  Safari-butikkene selges til NorgesGruppen.
  12 butikker har blitt utviklet fra 1971 til 2012.
  Nå rettes fokuset mot catering og eiendom.

 • 2016

  Safari Eiendom utvider eiendomsporteføljen,
  ved å kjøpe to nye bygg. Nedbergeveien 13 og Håkonsgaten 24.

 • 2018

  Kjøkkelvikveien 75 bygges og blir nye lokaler for Safarigruppen og flere leietakere, blant annet Safari Catering. Byggeprosessen styres av Safari Eiendom sammen med utøvende entreprenør.

  Dette er det største byggeprosjektet
  Safari Eiendom har hatt så langt.

  Hallheimslien 12 og Sandslihaugen 1 selges. To nye bygg i Vikersund kjøpes og leies ut til ulike leietakere.